Topcom KF-4301 Bottle Warmer User Manual

User manual for the device Topcom KF-4301 Bottle Warmer

Topcom KF-4301 Bottle Warmer User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

®Baby Bottle Warmer 301USER GUIDE / HANDLEIDING / MANUEL D’UTILISATEURBEDIENUNGSANLEITUNG / MANUAL DE USUARIOBRUKSANVISNING / BRUGERVEJLEDNINGANVÄNDARHANDBOK / KÄYTTÖOHJE / MANUALE D’USOMANUAL DO UTILIZADOR / UŽIVATELSKÁ PÍRUKA  / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ / INSTRUKCJA OBSUGIMANUAL DE INSTALARE SI UTILIZARE / UŽÍVATEL’SKÝ MANUÁLV.1.0-05/11

Content summary on the page No. 2

UKThe features described in this manual are published with reservation tomodifications.NLDe in deze handleiding beschreven mogelijkheden worden gepubliceerdonder voorbehoud van wijzigingen.FRLes possibilités décrites dans ce manuel sont publiées sous réserve demodifications.DEDie in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Leistungsmerkmalewerden unter dem Vorbehalt von Änderungen veröffentlicht.ESLas características descritas en este manual pueden ser objeto de futurasmodificaciones.SEFu

Content summary on the page No. 3

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3011Intended Purpose1.1ENGLISHThe Baby Bottle Warmer 301 is a wonderful product to warm and keep your baby's bottle warm at theright temperature.Safety adviceThe device is only intended for the purpose described in this user guide. Themanufacturer cannot be held liable for personal injuries or damages occurring as aresult of inappropriate or careless use.1.2•••••••••1.3••••••••••1.4•••••••GeneralAlways read the safety

Content summary on the page No. 4

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301•••22.11.2.3.4.5.6.7.3Only use baby bottles that have been approved for boiling.For hygienic reasons, you should change the water every time you used the appliance.Food should not be heated for too long.Product descriptionAccessoriesCoverJuicerFood cupWarming basinPower LEDThermostatMains power connectorInstallation123745640°COFF70°C100°C• Plug the end of the power cord into the 230V outlet.The wall outlet for the power supply must be close and accessible.

Content summary on the page No. 5

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301••••••••SterilizerPour the 50ml water into the warming basin 4 .Put a baby bottle, teat or pacifier into the warming basin.Install the food cup 3 upside down on top of the warming basin 4 .Turn the thermostat 6 to 100°C.The heating element will heat the water to a 100°C and creates steam.It will need 15 minutes to sterilize the baby bottle, teat or pacifier.Disconnect power.Remove the food cup 3 and remove the baby bottle, teat or pacifier.The stere

Content summary on the page No. 6

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3015Technical data100-240 V/AC/50-60 Hz80WMaximum 100°C (+/- 5°C)Power supplyRated powerTemperature6••••7CleaningDisconnect the device and allow it to cool down.Clean it with a soft cloth or slightly damp sponge.Never allow that water or any other liquid enters the device or accessories.Never use abrasive cleaners, brushes, gasoline, kerosene, glass polish or paint thinner to clean.Disposal of the device (environment)At the end of the product lifecycle, you sh

Content summary on the page No. 7

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3011Bedoeld gebruikDe Baby Bottle Warmer 301 is een fantastisch product om de zuigfles van uw baby op te warmen en opde juiste temperatuur te houden.1.1Veiligheidsadvies1.2•••••••••1.3••••••••••1.4••••AlgemeenLees de veiligheidsinstructies altijd aandachtig en bewaar deze gebruiksaanwijzing voor eventueellater gebruik.Houd u bij het gebruik van dit product aan de elementaire voorzorgsmaatregelen die gelden vooralle elektroni

Content summary on the page No. 8

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301••••••22.11.2.3.4.5.6.7.3Laat de stroomkabel niet over de rand van een tafel of werkblad hangen.Plaats het toestel niet op een heet oppervlak of in een warme oven.Test het voedsel eerst op de rug van uw hand om te weten of het een veilige temperatuur heeft vooruw baby.Gebruik alleen babyflessen die mogen worden gekookt.Om hygiënische redenen moet u het water veranderen telkens u het toestel heeft gebruikt.Voedsel mag nooit te lang worden verwarmd.Product

Content summary on the page No. 9

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301Rol de fles heen en weer tussen uw beide handen om een gelijkmatige temperatuur in de fleste krijgen. Niet schudden!Controleer altijd de voedseltemperatuur door wat op de rug van uw hand te testen.••••••••SterilisatorGiet 50 ml water in het waterreservoir 4 .Plaats een zuigfles, flesspeen of fopspeen in het waterreservoir.Plaats het voedselreservoir 3 ondersteboven op het waterreservoir 4 .Draai de thermostaat 6 op 100 °C.Het verwarmingselement verwa

Content summary on the page No. 10

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301•Het water warmt op en houdt de inhoud van de babyfles of het voedselreservoir op degeselecteerde temperatuur.Houd een fles nooit langer dan 1 uur warm.Controleer altijd de voedseltemperatuur door wat op de rug van uw hand te testen.5Technische gegevensVoeding:Nominaal vermogenTemperatuur6••••7100-240 V/AC/50-60 Hz80 WMaximaal 100 °C (+/- 5 °C)ReinigenHaal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en laat afkoelen.Reinig het apparaat met een zachte

Content summary on the page No. 11

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301NEDERLANDSDit product voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingenvan richtlijn 2004/108/EG.De verklaring van overeenstemming vindt u op:http://www.topcom.net/cedeclarations.phpTOPCOM Baby Bottle Warmer 30111

Content summary on the page No. 12

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3011UtilisationLe chauffe-biberon Baby Bottle Warmer 301 est un excellent produit permettant de réchauffer et deconserver votre biberon au chaud à la bonne température.1.1Conseils de sécuritéL'appareil est uniquement conçu pour l'utilisation décrite dans ce manuel d'utilisation.Le fabricant ne peut être tenu responsable des blessures corporelles ou dommagesémanant d'une utilisation inappropriée ou imprudente.1.2•••••••••1.3••••••

Content summary on the page No. 13

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301•••22.11.2.3.4.5.6.7.3Évaluez la température de la nourriture sur le dos de votre main avant de servir pour vous assurerqu'elle est à une bonne température pour votre bébé.Utilisez uniquement des biberons conçus pour être bouillis.Pour des raisons d'hygiène, vous devez changer l'eau à chaque utilisation de l'appareil.Les aliments ne doivent pas être chauffés trop longtemps.Description du produitAccessoiresCouverclePresse-fruitsRécipient à aliments

Content summary on the page No. 14

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301Roulez le biberon entre vos mains pour répartir la température dans le biberon. Ne le secouezpas !Vérifiez toujours la température des aliments en en mettant un peu sur le dos de votre main.4.2••••••••StérilisateurVersez les 50ml d'eau dans le récipient de chauffage 4 .Placez un biberon, une suce ou une tétine dans le récipient de chauffage.Installez le récipient à aliments 3 à l'envers sur le dessus du récipient dechauffage 4 .Placez le t

Content summary on the page No. 15

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301•L'eau chauffe et maintient le contenu du biberon ou du récipient à aliments à la températuresélectionnée.Ne maintenez pas le biberon au chaud plus d'1 heure.Vérifiez toujours la température des aliments en en mettant un peu sur le dos de votre main.Caractéristiques techniquesAlimentationPuissance nominaleTempérature6••••7100-240 V/CA/50-60 Hz80 WMaximum 100°C (+/- 5°C)NettoyageDébranchez l'appareil et laissez-le refroidir.Nettoyez-le avec un c

Content summary on the page No. 16

TOPCOM Baby Bottle Warmer 301Ce produit est conforme aux exigences essentielles et autresdispositions de la directive 2004/108/CE.La déclaration de conformité peut être consultée sur :http://www.topcom.net/cedeclarations.php16TOPCOM Baby Bottle Warmer 301

Content summary on the page No. 17

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3011EinsatzbereichDer Baby Bottle Warmer 301 ist ein exzellentes Produkt zur Erwärmung von Babyflaschen und zurWarmhaltung der Babyflasche auf der richtigen Temperatur.1.1SicherheitshinweiseDas Gerät ist nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck vorgesehen. DerHersteller lehnt jegliche Haftung für Verletzungen oder Sachschäden ab, die durchunsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch entstehen.•••••••••1.3••••••••••All

Content summary on the page No. 18

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3011.4••••••••••22.11.2.3.4.5.6.7.3Baby Bottle Warmer 301: VorsichtsmaßnahmenSetzen Sie das Basisgerät nie in Betrieb, wenn kein Wasser eingefüllt ist.Berühren Sie keine heißen Oberflächen.Bewegen Sie das Gerät nicht, wenn es mit heißem Wasser gefüllt ist.Tauchen Sie das Gerät, das Kabel oder den Stecker nie in Wasser oder eine andere Flüssigkeit.Lassen Sie das Stromkabel nicht über den Rand eines Tisches oder einer Theke hängen.Stellen

Content summary on the page No. 19

TOPCOM Baby Bottle Warmer 30144.1••••••••Erste SchritteBaby Bottle WarmerEntfernen Sie jegliches Zubehör vom Gerät.Gießen Sie die 100 ml Wasser in die Aufwärmschale 4 .Stellen Sie die mit 240 ml Milch gefüllte Babyflasche in dieAufwärmschale 4 .Stellen Sie den Thermostat auf 6 70 °C.Das Wasser erwärmt sich und somit auch die Babyflasche.Nach ca. 10 Minuten hat die Milch eine Temperatur von ca. 40 °C.Nehmen Sie die Flasche aus dem Flaschenwärmer und prüfen Sie dieMilcht

Content summary on the page No. 20

TOPCOM Baby Bottle Warmer 3014.3AufwärmfunktionDer Baby Bottle Warmer 301 kann zur Erwärmung des Babybreis eingesetzt werden.••••••Gießen Sie die 150 ml Wasser in die Aufwärmschale 4 .Geben Sie die Babynahrung (max. 150 g) in den Nahrungsbehälter 3 .Stellen Sie den Nahrungsbehälter 3 in die Aufwärmschale 4 .Schließen Sie den Nahrungsbehälter mit dem dazugehörigen Deckel .Stellen Sie den Thermostat auf 6 100 °C.Das Wasser erwärmt sich auf maximal 100 °C und erwärmt somit

LEAVE A COMMENT