TFK DOT Stroller User Manual

User manual for the device TFK DOT Stroller

TFK DOT Stroller User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

Operating manualNotice d’utilisationIstruzioni d’usoInstrucciones de usoИнструкция по эксплуатацииInstrukcja obsługiHasználati utasításNávod k obsluzeNávod na použitie144Gebrauchsanleitung

Content summary on the page No. 2

412513IIIIII697827IVVIVa141211VIIIVII17a16b1015bcIX18- Väčšina výrobkov TFK je vyrobená prevažne z hliníka a sú ošetrené protikorózii. Niektoré komponenty môžu mať povrchovú úpravu. Tieto častimôžu korodovať v závislosti na údržbe a spôsobe použitia kočíka.V takom prípade sa nejedná o závadu kočíka.- Mokré súčiastky vždy po použití osušte, zabránite tak prípadné koróziikovových častí. Výrobok vždy ukladajte na suché miesto.- Ak sa niektorá z ča

Content summary on the page No. 3

Zadné kolesá zabrzdite vždy, keď dieťa vkladáte do kočíka a upínatedo postroja!-(Obr.IX) Sponu bezpečnostného pása (15) zapnete tak, že do spony(15) zatlačíte oba konce pása (14 u. 16) – budete počuť kliknutie.Aby ste sponu znovu otvorili, stlačte tlačidlo v jej strede (15). Päťsamostatných pásov môže byť nastavených pomocounastaviteľných spôn a, b, c, tak aby vyhovovali veľkosti Vášhodieťaťa. Bezpečnostný pás je pripevnený na piatich miestach a, b, c.DE

Content summary on the page No. 4

Gebrauchsanleitung und GarantiebestimmungenBitte nehmen Sie sich ein Paar Minuten Zeit und lesen Sie diefolgenden Hinweise vor der Benutzung sorgfältig durch undbewahren Sie diese auf. Wenn Sie diese Hinweise nicht beachten,kann die Sicherheit Ihres Kindes beeinträchtigt werden!4SICHERHEITSHINWEISE + WARNUNGEN-WARNUNG: Lassen Sie Ihr Kind nicht unbeaufsichtigt!-WARNUNG: Dieser Wagen ist für Kinder mit einem Gewicht bismaximal 15 kg bestimmt! Befördern Sie immer nur ein Kind!WARNUNG: Diese Si

Content summary on the page No. 5

Návod na použitie a podmienky zárukyVitajte vo svete TFK. Prosím, vyhraďte si pár minút a pozorne si40BEZPEČNOSTNÉ POKYNY + VAROVANIAPred použitím kočíka si pozorne preštudujte návod a potom ho uschovajtepre neskoršie nahliadnutie. Príslušenstvo, ktoré nie sú schválené výrobcom sanesmú používať. Nikdy nenechávajte dieťa v kočíku bez dozoru. Odstráňteplastový obal, v ktorom bol kočík zabalený, z dosahu detí, hrozínebezpečenstvo udusenia. Kočík je určený

Content summary on the page No. 6

PÉČE A ÚDRŽBA-(Abb.VIII) Das Verdeck wird durch zwei Schiebeverschlüsse (12) amRahmen befestigt. Zusätzlich können sie das Verdeck hinten an derRückenlehne mit Druckknöpfen befestigen.-(Abb.IX) Das Gurtschloss (15) schließen Sie, indem Sie die beiden Stecker(14 u. 16) in das Gurtschloss (15) hörbar einrasten. Zum Öffnen drücken Sieeinfach den Knopf in der Mitte der Halterung (15). Die fünf einzelnenGurte können an die Größe ihres Kindes mit dem Spannsystem a, b und cangepasst we

Content summary on the page No. 7

- Reinigen Sie alle Teile mit einem feuchten Tuch.-(obr. VIII) Bouda se k rámu připevňuje dvěma zásuvnými zámky (12).Dále ji můžete připevnit i vzadu pomocí patentů k zádové opěrce.- Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Schmiermittel!- Ölspray an den Faltgelenken und Radlagern stellt die Leichtgängigkeit sicher.- Sie können den Sitzbezug mit der Hand bei 30° waschen. Nicht in dieTransport-(obr. X) Po složení je kočárek možné přenášet za rukojeť (17).-(obr

Content summary on the page No. 8

Welcome to the world of TFKPlease take a few minutes to read the following guidance carefullybefore using the product and retain this information for futurereference. Failure to observe this guidance could compromise yourchild’s safety!8SAFETY INSTRUCTIONS + WARNINGS-WARNING: Do not leave your child unsupervised!-WARNING: This buggy is intended for children aged 6 months orabove up to a maximum weight of 15 kg! Only ever transport onechild at a time!-WARNING: Make sure all connections are secu

Content summary on the page No. 9

Návod k obsluze a záruční podmínky36VAROVÁNÍPřed použitím kočárku si pečlivě prostudujte návod a poté jejuschovejte pro pozdější nahlédnutí. Příslušenství, která nejsouschválena výrobcem se nesmějí používat. Nikdy nenechávejte dítě vkočárku bez dozoru. Odstraňte plastový obal, v němž byl kočárekzabalen, z dosahu dětí, hrozí nebezpečí udušení. Kočárek je určenpro převoz jednoho dítěte ve věku od 6 měsíců do hmotnosti 15 kg.Pro připevně

Content summary on the page No. 10

KARBANTARTÁS-(Pic.VII) To engage the brake push the red lever ( 10) downwards. Torelease the brake, push the green lever (11) downwards.-(Pic.VIII) The hood is attached to the frame with two sliding parts(12).Additionally, the backside of the hood can be fixed with two pushbuttons on the backrest.10-(Pic.IX)To close the buckle of the safety belt ( 15) push bothendpieces ( 14 u.16) into the buckle (15) until it locks with a click. Toopen it again, push the buckle knob in the middle ( 15). The fi

Content summary on the page No. 11

-(VIII. kép) A tető két rátolható rész (12) segítségével rögzül a vázhoz.Ezen túl a tető hátsó része két nyomógombos biztosító gombsegítségével rögzíthető a háttámlához.-(IX. kép) A biztonsági öv csatját (15) kapcsolja be úgy, hogy, hogy acsatba (15) helyezi az öv mindkét végét (14 és 16) – kattanást foghallani. A csat kinyitásához nyomja meg a közepén találhatógombot (15). Az öt különálló övet az a, b, c, állító csatok segítségévelál

Content summary on the page No. 12

Notice d’utilisation et dispositions de garantieKerekek felszereléseNous vous prions de bien vouloir consacrer quelques minutes à lalecture des consignes suivantes avant la première utilisation.Conservez-les ensuite pour vous y reporter ultérieurement en cas debesoins. Si vous ne respectez pas ces consignes, la sécurité de votreenfant peut être mise en danger !-(I. kép) A hátsó kerekeket (1) nyomja rá a tengelyre, miközben tartjaa piros gombot (2). Amikor az egész kerék felkerül

Content summary on the page No. 13

Legyenek üdvözölve a TFK világábanKérjük, szánjon pár percet arra, hogy a termék használatátmegelőzően jelen használati utasítást figyelmesen elolvassa. Továbbihasználat céljából kérjük a jelen használati utasítást megőrizni. Jelenutasítások figyelmen kívül hagyásával veszélyeztetheti gyermekebiztonságát!32BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK + FIGYELMEZTETÉSEK- FIGYELMEZTETÉS: Gyermekét ne hagyja felügyelet nélkül!- FIGYELMEZTETÉS: Ezt a babakocsit 6 hónapnál i

Content summary on the page No. 14

- (Fig. VIII) La capote est fixée au châssis par deux fermeturescoulissantes (12). De plus, vous pouvez fixer l’arrière de la capote audossier au moyen de boutons à pression.14- (Fig. IX) Pour fermer la boucle du harnais (15), insérez les deuxcrochets (14 et 16) dans la boucle (15) jusqu’à ce que vous lesentendiez s’enclencher. Pour l’ouvrir, il vous suffit d’appuyer sur lebouton au centre de la boucle (15). Vous pouvez adapter les cinqsangles individuelles à la taille de votre

Content summary on the page No. 15

(Rys. VII): By włączyć hamulec wciśnij czerwony pedał (10) wdół. By odblokować hamulec wciśnij zielony pedał (11) w dół.(Rys. VIII): Budka jest połączona ze stelażem dwomaprzesuwnymi częściami (12). Dodatkowo tylna strona budki jestprzypięta dwoma guzikami zatrzaskowymi.(Rys. IX): By zapiąć klamrę szelek bezpieczeństwa (15) należywłożyć w nią końcówki szelek (14 i 16), usłyszysz kliknięcie.Klamrę można odbezpieczyć wciskając centralny przycisk (15).Pięciopunkt

Content summary on the page No. 16

Benvenuti nel mondo di TFK.Si consiglia di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima diutilizzare il prodotto e di conservarle per una futura consultazione. Senon ci si attiene a quanto contenuto nelle presenti istruzioni, sipotrebbe pregiudicare la sicurezza del bambino!16AVVERTENZE DI SICUREZZA- ATTENZIONE! Non lasciare mai il bambino incustodito!- ATTENZIONE! Questo passeggino è omologato per bambini di etàsuperiore ai 6 mesi e con un peso di massimo 15 kg! Trasportaresempre e solo

Content summary on the page No. 17

Instrukcja obsługi oraz warunki gwarancjiINSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWAOSTRZEŻENIE: Dziecko zawsze powinno znajdować się podopieką osób dorosłych.OSTRZEŻENIE: Wózek przeznaczony jest dla dzieci od 6miesiąca do 15 kg. W wózku może znajdować się tylko jednodziecko!OSTRZEŻENIE: Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowozamontowane.OSTRZEŻENIE: Wszelkie obciążenia zamontowane na rączkachwózka mogą zachwiać jego równowagą.OSTRZEŻENIE:Zawszeużywaj5punktowychs

Content summary on the page No. 18

Bloccare sempre le ruote posteriori mentre si mette il bambino nelpasseggino e si fissano le cinture!ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ- Все детали протирайте влажной тряпкой.Не используйте коррозионно-активные чистящие и смазочные средства!- Смазка складных сочленений и подшипников колес масляным аэрозолем обеспечит легкость хо

Content summary on the page No. 19

- (Рис. VII) Чтобы зафиксировать тормоз надавите на красныйрычаг (10) вниз. Чтобы расфиксировать тормоз, надавите назеленый рычаг (11) вниз.- (Рис. VIII) Капюшон устанавливается на раму замками (12) собеих сторон. Дополнительно, задняя сторона капюшонафиксируется двумя кнопками на сп

Content summary on the page No. 20

Bienvenido al mundo de TFKTómese un par de minutos para leer detenidamente las siguientesinstrucciones antes de utilizar el producto, y téngalas siempre amano. Tenga en cuenta que si no sigue estas instrucciones, puedeponer en peligro la seguridad del niño.20INDICACIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS-ADVERTENCIA: tenga siempre al niño bajo supervisión.-ADVERTENCIA: este cochecito es apto para niños a partir de los 6meses y admite un peso máximo de 15 kg. No lleve a más de un niñoa la vez

LEAVE A COMMENT