Zanussi ZSC25225XA Microwave User Manual

User manual for the device Zanussi ZSC25225XA Microwave

Zanussi ZSC25225XA Microwave User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

NLENFRDEGebruiksaanwijzingUser manualNotice d'utilisationBenutzerinformationMagnetronMicrowave OvenFour à micro-ondesMikrowellenofenZSC252252203653

Content summary on the page No. 2

InhoudVeiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ 6Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9Automatische programma's _ _ _ _ _ _ _ _ 12Gebruik van de accessoires _ _ _ _ _ _ _ _Extra functies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _Onderhoud en reiniging _ _ _ _ _ _ _ _

Content summary on the page No. 3

• Houd het apparaat en de snoeren buiten het bereik van kinderenjonger dan 8 jaar.Algemene veiligheid• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortige toepassingen zoals:– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen,– boerderijen,– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen,– bed-and-breakfast accomodaties.• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raakde verwarmingselementen in het apparaat niet aan. G

Content summary on the page No. 4

• Let bij het opwarmen van voedsel in plastic of papieren houdersop het apparaat vanwege de mogelijkheid tot zelfontbranding.• Het apparaat is bedoeld voor het opwarmen van voedsel endranken. Het drogen van levensmiddelen of kleding en het opwarmen van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.• Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek destekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammen

Content summary on the page No. 5

• Het apparaat moet bediend worden met een geopende decoratieve deur (indien van toepassing).• Gebruik nooit agressieve reinigingsmiddelen of scherpe metalenschrapers om de glazen deur schoon te maken, deze kunnenkrassen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zoukunnen breken.• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangen teneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.VeiligheidsvoorschriftenMontageWaa

Content summary on the page No. 6

• Gebruik het apparaat niet als werkoppervlaken gebruik de ovenruimte niet als opslagplek.Onderhoud en reinigingWaarschuwing! Gevaar voor letsel,brand en schade aan het apparaat.• Schakel het apparaat uit en trek de stekkeruit het stopcontact voordat u onderhoudshandelingen verricht.• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlakachteruitgaat.• Zorg ervoor dat er geen voedselresten ofresten schoonmaakmiddel ophopen op deafdichtoppervlakken van de deur

Content summary on the page No. 7

GrillroosterVoor het grillen van voedsel en combinatiekoken.Voor het eerste gebruikWaarschuwing! Zie deveiligheidshoofdstukken .Eerste reiniging• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.Belangrijk! Zie het hoofdstuk 'Onderhoud enreiniging'.Tijd instellenNa aansluiting van het apparaat op hetstopcontact of na een stroomstoring,www.zanussi.comtoont het display 0:00 en klinkt er een geluidssignaal.U kunt de tijd instellen in 24-uursinstelling.1.2

Content summary on the page No. 8

Bedieningspaneel1234567SymboolFunctie—WeergaveToont de huidige instellingen en tijd.2OntdooiknopOm voedsel op gewicht of tijd te ontdooien.3FunctietoetsOm de functie te kiezen.1BeschrijvingInstelknopOm de kooktijd en het gewicht in testellen of om het automatische kookprogramma te activeren.5Knop Stop / WissenOm het apparaat uit te schakelen ofkookinstellingen te verwijderen.6Knop Klok / Kookwekker48—Om de klok in te stellen.www.zanussi.com

Content summary on the page No. 9

Symbool7FunctieBeschrijvingStart / +30 sec knopOm het apparaat te starten of de kooktijd te verlengen met 30 seconden opvol vermogen.Dagelijks gebruikWaarschuwing! Zie deveiligheidshoofdstukken .Het apparaat aan- en uitzetten1. Druk op de toets van het programma dat uwilt instellen.2. Druk herhaaldelijk op de knop of draai deinstelknop om de gewenste functie in testellen.3. Druk opom te bevestigen.4.Draai aan de instelknop om de gewenstetijd in te stellen.5.om te bevestigen en het apDruk opparaa

Content summary on the page No. 10

• Draai het voedsel halverwege de ontdooitijdom. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuwen verwijder de stukken die al zijn ontdooid.• U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereidenzonder ze eerst te ontdooien.Boter, gebakjes, kwark ontdooien:• Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maarbij kamertemperatuur. Dit geeft een meergelijkmatig resultaat. Verwijder metalen ofaluminium verpakking of onderdelen volledigvoordat u begint te ontdooien.Kant-en-klaarmaalti

Content summary on the page No. 11

Tabel vermogensinstellingDruk op deFunctietoetsVermogeninstellingGeschat percentage vermogen1 keerP100100 %de levensduur is2 keerP 8080 %de levensduur is3 keerP 5050 %de levensduur is4 keerP 3030 %de levensduur is5 keerP 1010 %Druk op deFunctietoetsVermogeninstellingFunctiemodusde levensduur is6 keerG–1Grote grillde levensduur is7 keerC–1Magnetron, Hete luchtde levensduur is8 keerC–2Magnetron, grillde levensduur is9 keerC–3Grill, Hete luchtde levensduur is10 keerC–4Magnetron, grill, he

Content summary on the page No. 12

Voor ontdooien per gewicht wordt de tijdautomatisch ingesteld. Gewichtontdooiendient te worden gebruikt met voedsel dat langer dan 20 minuten uit de diepvriezer is genomen, of voor ingevroren kant-en-klaar voedsel.Gewichtontdooien is voor voedsel vanmeer dan 100 g of minder dan 2000 g.Om voedsel van minder dan 200 g te ontdooien legt u dit aan de rand van hetdraaiplateau.BereidenU kunt voedsel in maximaal 2 fases bereiden.Als één van deze fases ontdooien is, stelt u ditin als de eerste fase.Mu

Content summary on the page No. 13

MenuGewichtGeschat percentage vermogenA1Opwarmen150 g250 g350 g450 g600 g100 %A2Aardappel1 (ongeveer 230 g)2 (ongeveer 460 g)3 (ongeveer 690 g)100 %A3Vlees150 g350 g450 g600 g100 %A4Groente150 g350 g500 g100 %A5Vis150 g250 g350 g450 g650 g80 %A6Pasta50 g (voeg 450 ml water toe)100 g (voeg 800 ml water toe)150 g (voeg 1.200 ml water toe)80 %A7Soep200 g400 g600 g100 %A8Cake475 gVoorverwarmen op 170 gradenA9Pizza200 g300 g400 gC-4A10Kip500 g750 g1.000 g1.200 gC-4Het menu Cake moet worden voorverwar

Content summary on the page No. 14

Het plaatsen van het draaiplateau1.2.Plaats de wieltjes rond de schacht van hetdraaiplateau.Plaats het glazen plateau op de wieltjesHet grillrek plaatsenPlaats het grillrek op het draaiplateau.Let op! Bereid geen voedsel zonder hetdraaiplateau en de wieltjes. Gebruikalleen de draaiplateauset meegeleverd met hetapparaat.Bereid nooit voedsel direct op het glazendraaiplateau.Extra functiesKookwekker1. Druk op.2. Draai aan de instelknop om de tijd in tevoeren.3. Druk opom te bevestigen.U kunt maxima

Content summary on the page No. 15

Nuttige aanwijzingen en tipsTips voor de magnetronProbleemOplossingU kunt de gegevens over de hoeveelheidvoedselbereiding niet vinden.Zoek naar gelijksoortig eten. Verhoog of verlaag de bereidingstijd aan de hand van deze richtlijn: Een dubbelehoeveelheid = bijna een dubbele bereidingstijdDehelft van de hoeveelheid = de helft van de bereidingstijdHet eten is te droog.Verlaag de bereidingstijd of selecteer een lager magnetronvermogen.Het eten is nog steeds niet ontdooid, heet ofgekookt nadat de b

Content summary on the page No. 16

Opmerkingen over schoonmaken:• Maak de voorkant van het apparaat schoonmet een zachte doek en een warm sopje.• Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.• Reinig de binnenkant van het apparaat naelk gebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkstverwijderen en kan niet aanbranden.• Verwijder hardnekkig vuil met een specialereiniger.• Maak alle accessoires schoon en laat zedrogen. Gebruik een zachte doek en eenwarm sopje en een reinigingsmiddel.• Om de moelijk te v

Content summary on the page No. 17

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:Model (MOD.).........................................Productnummer (PNC).........................................Serienummer (S.N.).........................................MontageLet op! Blokkeer de luchtopeningen niet.Als u dat wel doet, kan het apparaatoververhit raken.Let op! Sluit het apparaat niet aan opadapters of verlengsnoeren. Hierdoor kanoverbelasting en brandgevaar ontstaan.• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor inbouwtoepassingen.

Content summary on the page No. 18

4. Open de deur en bevestig het apparaataan de kast met een schroef.==3. Installeer het apparaat. Zorg dat de beugelde achterkant van het apparaat vergrendelt.MilieubeschermingRecycle de materialen met het symbool .Gooi de verpakking in een geschikteverzamelcontainer om het te recyclen.Help om het milieu en de volksgezondheid tebeschermen en recycle het afval vanelektrische en elektronische apparaten. Gooiapparaten gemarkeerd met het symbool nietweg met het huishoudelijk afval. Breng het18produc

Content summary on the page No. 19

VerpakkingsmateriaalHet verpakkingsmateriaal is milieuvriendelijk en geschikt voor hergebruik. Kunststofon-www.zanussi.comderdelen worden aangeduid met internationaleafkortingen, zoals PE, PS, enz. Gooi het verpakkingsmateriaal weg in de daarvoor bestemde containers van uw vuilnisophaaldienst.19

Content summary on the page No. 20

ContentsSafety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Automatic programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20222424252629Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Additional functions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care and cleaning _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LEAVE A COMMENT