Zanussi ZSG25224XA Microwave User Manual

User manual for the device Zanussi ZSG25224XA Microwave

Zanussi ZSG25224XA Microwave User Manual

Extracts of contents

Content summary on the page No. 1

NLENFRDEKKRUUKGebruiksaanwijzingUser manualNotice d'utilisationBenutzerinformationҚолдану туралынұсқауларыИнструкция поэксплуатацииІнструкціяMagnetronMicrowave OvenFour à micro-ondesMikrowellenofenМикротолқынды пешМикроволновая печьМікрохвильова пічZSG2522421833506784102

Content summary on the page No. 2

InhoudVeiligheidsinformatie _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2Veiligheidsvoorschriften _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5Beschrijving van het product _ _ _ _ _ _ _ _ _ 6Voor het eerste gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 7Bedieningspaneel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8Dagelijks gebruik _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9Automatische programma's _ _ _ _ _ _ _ _ _ 12Gebruik van de accessoires _ _ _ _ _ _ _ _ _Extra functies _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nuttige aanwijzingen en tips _ _ _ _ _ _ _ _Onderhoud en reiniging

Content summary on the page No. 3

Algemene veiligheid• Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik of gelijksoortigetoepassingen zoals:– personeelskeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen,– boerderijen,– door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen,– bed-and-breakfast accomodaties.• Van binnen wordt het apparaat heet als het in werking is. Raak deverwarmingselementen in het apparaat niet aan. Gebruik altijdovenhandschoenen om accessoires of kookgerei te plaatsen ofverwijderen.

Content summary on the page No. 4

••••••••••••4van warmhoudpads, slippers, sponzen, vochtige doekjes en dergelijke kan leiden tot letsel, zelfontbranding of brand.Als rook wordt waargenomen, zet dan het apparaat uit of trek destekker uit het stopcontact en houd de deur gesloten om vlammente doven.Het in de magnetron opwarmen van dranken kan ertoe leiden dathet langer duurt voordat het kookpunt wordt bereikt. Pas op als ude houder uit de magnetron haalt.De inhoud van melkflesjes en potjes babyvoeding moet

Content summary on the page No. 5

sen veroorzaken op het oppervlak, waardoor het glas zou kunnenbreken.• Als de voedingskabel beschadigd is, moet de fabrikant, een erkende serviceverlener of een gekwalificeerd persoon deze vervangenteneinde gevaarlijke situaties te voorkomen.VeiligheidsvoorschriftenMontageWaarschuwing! Alleen een erkendeinstallatietechnicus mag het apparaatinstalleren.• Verwijder alle verpakkingsmaterialen.• Installeer en gebruik geen beschadigd apparaat.• Volg de installatie-instructies op die zijn meeg

Content summary on the page No. 6

• Zorg ervoor dat er geen voedselresten of resten schoonmaakmiddel ophopen op de afdichtoppervlakken van de deur.• Resterend vet of voedsel in het apparaat kanbrand veroorzaken.• Maak het apparaat schoon met een vochtige,zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.• Raadpleeg als u een ovenspray gebruikt eerstde aanwijzingen op de verpakking.VerwijderingWaarschuwing! Gevaar voor letsel ofverstik

Content summary on the page No. 7

Voor het eerste gebruikWaarschuwing! Zie deveiligheidshoofdstukken .Eerste reiniging• Verwijder alle onderdelen van het apparaat.• Reinig het apparaat voor het eerste gebruik.Belangrijk! Zie het hoofdstuk 'Onderhoud enreiniging'.Tijd instellenNa aansluiting van het apparaat op hetstopcontact en na een stroomstoring knippert toont het display 0:00 en hoort u een geluidssignaal.www.zanussi.comU kunt de tijd instellen in het 24-uurs kloksysteem.Als de klok niet is ingesteld, werkt deze niet als

Content summary on the page No. 8

Bedieningspaneel1234567SymboolFunctie—WeergaveToont de huidige instellingen en tijd.2OntdooiknopOm voedsel op gewicht of tijd te ontdooien.3FunctietoetsOm de functie te kiezen.148—Instelknop5Knop Stop / Wissen6Knop Klok / KookwekkerBeschrijvingOm de kooktijd en het gewicht in testellen of om het automatische kookprogramma te activeren.Om het apparaat uit te schakelen ofkookinstellingen te verwijderen.Om de klok in te stellen.www.zanussi.com

Content summary on the page No. 9

Symbool7FunctieStart / +30 sec knopBeschrijvingOm het apparaat te starten of de kooktijd te verlengen met 30 seconden opvol vermogen.Dagelijks gebruikWaarschuwing! Zie deveiligheidshoofdstukken .Het apparaat aan- en uitzetten1. Druk op de toets van het programma dat uwilt instellen.2. Druk herhaaldelijk op de knop of draai deinstelknop om de gewenste functie in testellen.3. Druk opom te bevestigen.4.Draai aan de instelknop om de gewenstetijd in te stellen.5.om te bevestigen en het appaDruk opraa

Content summary on the page No. 10

• Draai het voedsel halverwege de ontdooitijdom. Verdeel de stukken zo mogelijk opnieuwen verwijder de stukken die al zijn ontdooid.• U kunt een hoger magnetronvermogen gebruiken om fruit en groenten te bereiden zonder ze eerst te ontdooien.Boter, gebakjes, kwark ontdooien:• Ontdooi nooit volledig in het apparaat, maarbij kamertemperatuur. Dit geeft een meer gelijkmatig resultaat. Verwijder metalen of aluminium verpakking of onderdelen volledig voordat u begint te ontdooien.Kant-en-klaarma

Content summary on the page No. 11

Tabel vermogensinstellingDruk op defunctieknopVermogeninstellingGeschat vermogenpercentage1 keerP100100 %de levensduur is2 keerP 8080 %de levensduur is3 keerP 5050 %de levensduur is4 keerP 3030 %de levensduur is5 keerP 1010 %Druk op defunctieknopVermogeninstellingFunctiemodusde levensduur is6 keerG-1Grote grillde levensduur is7 keerC–1Magnetron 55%, Grill 45%de levensduur is8 keerC–2Magnetron 36%, Grill 64%Overige functiesCombinatiekokenSnelle start• Druk opom het apparaat voor 30 seconden

Content summary on the page No. 12

Multi-fasebereiding:1. Druk open stel de ontdooimodus in.2. Draai de instelknop om de ontdooitijd of hetgewicht van het voedsel in te stellen.3. Druk opom te bevestigen.4. Draai aan de instelknop om het gewenstevermogen te selecteren.5. Druk opom te bevestigen.6. Draai aan de instelknop om de gewenste tijdin te geven.7. Druk opom te bevestigen en het apparaat in te schakelen.Na iedere fase klinkt er een geluidssignaal.Grillen of combinatiekoken1. Druk op de functieknop.2. Draai aan de instelknop

Content summary on the page No. 13

MenuGewichtA-9Kip400 g800 g1.200 gA - 10Opwarmen200 g400 g600 gGebruik van de accessoiresWaarschuwing! Zie deveiligheidshoofdstukken .Het plaatsen van het draaiplateau1.2.Plaats de wieltjes rond de schacht van hetdraaiplateau.Plaats het glazen plateau op de wieltjesHet grillrek plaatsenPlaats het grillrek op het draaiplateau.Let op! Bereid geen voedsel zonder hetdraaiplateau en de wieltjes. Gebruik alleende draaiplateauset meegeleverd met hetapparaat.Bereid nooit voedsel direct op het glazendraa

Content summary on the page No. 14

Kookwekker1. Druktweemaal in.2.Als de ingestelde tijd is bereikt, klinkt ereen geluidssignaal.Draai aan de instelknop om de tijd in te geven.3. Druk opom te bevestigen.U kunt maximaal 95 minuten instellen.De kookwekker blijft functioneren als u dedeur opent of het apparaat onderbreekt.om te annuleren.Druk opNuttige aanwijzingen en tipsTips voor de magnetronProbleemOplossingU kunt de gegevens over de hoeveelheid voedselbereiding niet vinden.Zoek naar gelijksoortig eten. Verhoog of verlaag de bere

Content summary on the page No. 15

Opmerkingen over schoonmaken:• Maak de voorkant van het apparaat schoonmet een zachte doek en een warm sopje.• Gebruik voor metalen oppervlakken een universeel reinigingsmiddel.• Reinig de binnenkant van het apparaat na elkgebruik. Vuil laat zich dan het makkelijkst verwijderen en kan niet aanbranden.• Verwijder hardnekkig vuil met een specialereiniger.• Maak alle accessoires schoon en laat ze drogen. Gebruik een zachte doek en een warmsopje en een reinigingsmiddel.• Om de moelijk te

Content summary on the page No. 16

Wij adviseren u om de gegevens hier te noteren:Model (MOD.).........................................Productnummer (PNC).........................................Serienummer (S.N.).........................................MontageLet op! Blokkeer de luchtopeningen niet.Als u dat wel doet, kan het apparaatoververhit raken.Let op! Sluit het apparaat niet aan opadapters of verlengsnoeren. Hierdoor kanoverbelasting en brandgevaar ontstaan.• Het apparaat is uitsluitend bestemd voor inbouwtoepassingen.

Content summary on the page No. 17

4. Open de deur en bevestig het apparaat aande kast met een schroef.==3. Installeer het apparaat. Zorg dat de beugelde achterkant van het apparaat vergrendelt.MilieubeschermingRecycle de materialen met het symbool .Gooi de verpakking in een geschikteverzamelcontainer om het te recyclen.Help om het milieu en de volksgezondheid tebeschermen en recycle het afval van elektrischeen elektronische apparaten. Gooi apparatengemarkeerd met het symbool niet weg met hethuishoudelijk afval. Breng het product

Content summary on the page No. 18

ContentsSafety information _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Safety instructions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Product description _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Before first use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Control panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Daily use _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Automatic programmes _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _18202122232427Using the accessories _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Additional functions _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Helpful hints and tips _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Care and cleaning _ _ _

Content summary on the page No. 19

•••••••••••••– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;– farm houses;– by clients in hotels, motels and other residential environments;– bed and breakfast type environments.Internally the appliance becomes hot when in operation. Do nottouch the heating elements that are in the appliance. Always useoven gloves to remove or put in accessories or ovenware.Do not use a steam cleaner to clean the appliance.Before maintenance cut the power

Content summary on the page No. 20

• Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs should not be heated in the appliance since they may explode, even after microwaveheating has ended.• The appliance should be cleaned regularly and any food depositsremoved.• Failure to maintain the appliance in a clean condition could lead todeterioration of the surface that could adversely affect the life ofthe appliance and possibly result in a hazardous situation.• The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance i

LEAVE A COMMENT